Borussia Dortmund v Sport-Club Freiburg – Bundesliga