Republic of Ireland v Netherlands – International Friendly